Thực phẩm chay đã và đang trở thành xu hướng, ăn chay vì sức khỏe, vì môi trường. Thực phẩm chay đông lạnh ngày càng phát triển mạnh mẽ với mục đích bảo quản tốt hơn và tiện lợi cho đời sống hiện nay. 

Xem thêm
6