Xôi chiên phồng được làm từ nếp, nó khác với các loại xôi khác là vì xôi chiên phồng được nhồi nhuyễn chung với đường và đậu xanh, trong quá trình chiên xôi sẽ phồng lên, vỏ bánh tròn và vàng đều.

3